25 Jaar. Leven delen vanuit zijn lichtkring

Welkom
U bent hier op de website van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKv) uit Amersfoort Emiclaer. Wij heten u en jou van harte welkom op deze website waar meer informatie over onze gemeente te vinden is.

Onze gemeente heeft een belangrijke missie: namelijk iedereen een plek bieden die de Heer Jezus wil leren kennen en volgen. Op deze website kun je informatie vinden over onze gemeente, diverse activiteiten en wanneer wij samenkomen.

Voor meer informatie over Ikids klik hier.

Diensten
Graag heten we u en jou ook van harte welkom in onze erediensten op zondag in het kerkgebouw ‘De Lichtkring’. Hieronder ziet u de diensten van aankomende zondag.

 

Aangepaste dienst 14 oktober, 15.00 uur
Thema: Jezus is het Licht van de wereld.

Zondagmiddag 14 oktober is er weer een aangepaste dienst.
In opdracht van de classis Amersfoort van de GKv coördineert de Werkgroep Aangepaste Kerkdiensten (WAK) dat er in de regio Amersfoort maandelijks een aangepaste dienst te plaats vindt. Uitvoering en organisatie liggen bij de lokale werkgroep.
Het voorstel van het WAK is om dit jaar de aangepaste diensten te organiseren rond het thema ’Jezus is………………..’.

De werkgroep Emiclaer heeft, in overleg met ds. Roel Kelder, gekozen voor het thema ‘Jezus is het Licht van de wereld’.
De doelcollecte in deze dienst is bestemd voor de organisatie ‘Light for the World’, een organisatie die werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk.

Kinderen mogen een muziekinstrumentje meenemen. Bij sommige liederen die gezongen worden kunnen deze instrumentjes ingezet worden. Met een pictogram zal dit aangegeven worden.

Na de dienst is er gezamenlijk koffie – en theedrinken (of limonade) en gelegenheid voor ontmoeting.

De aangepaste diensten vinden elke tweede zondag in de maand plaats met uitzondering van de zomermaanden.
De diensten beginnen (meestal) ‘s middags om 15.00 uur. Dit heeft te maken met de dagstructuur van de bezoekers van de dienst die in een instelling wonen. In een instelling wordt op tijd de avondmaaltijd gebruikt; vaak al om 17.00 uur.

De aangepaste dienst is bedoeld voor alle gemeenteleden; IEDEREEN WELKOM!

Namens de werkgroep aangepaste dienst Emiclaer
Hetty van Berkum-Admiraal