U bent hier op de website van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKv) van Amersfoort-Emiclaer.

Wij heten u en jou van harte welkom op deze website met informatie over onze gemeente. Onze gemeente is een levende gemeenschap van ongeveer 475 leden uit de wijk Amersfoort Kattenbroek en een gedeelte van de wijk Amersfoort Zielhorst. We delen het kerkgebouw ‘De Lichtkring’ met gemeente de Horsten.

GKv Amersfoort-Emiclaer heeft een belangrijke missie: namelijk een plek bieden aan mensen die de Heer Jezus willen leren kennen en volgen. Op deze website kun je informatie vinden over de gemeente, activiteiten en samenkomsten.

Graag heten we u en jou van harte welkom mee doen. Dat kan bijvoorbeeld door het bezoeken van onze erediensten op zondag in het kerkgebouw ‘De Lichtkring’.

 

Over predikant Roel Kelder
Mijn naam is Roel Kelder en ik ben blij dat ik mag vertellen over leven met de God van hemel en aarde. Want dat is als predikant mijn kerntaak. Ik ben verbonden aan de gemeente van Amersfoort-Emiclaer.

Ik ben getrouwd met Jolande en wij kregen van God drie kinderen. De oudste twee zijn studerend of werkend en vaak in het weekend thuis. Met de jongste van 18 wonen wij op een prachtig plekje in Zielhorst.

Tijdens mijn VWO-tijd besloot ik om theologie te studeren en een innerlijk verlangen groeide om bezig te zijn met de boodschap van Jezus Christus. Na mijn studie kon ik dat verlangen invullen en werd ik predikant in het westen van ons land, in Maassluis. Een prachtige, kleine gemeente, met veel onderlinge betrokkenheid. In 2000 werd ik predikant in Nijkerk: een grotere gemeente, met mensen uit alle streken van het land en prachtige muzikale gaven. In 2008 maakten wij een kleine verhuizing naar Bunschoten, waar ik predikant werd in de Immanuëlkerk. Een grote gemeente, met heel veel jongeren. Prachtig om te zien hoe God met zijn Geest daar het evangelie in harten heeft gepland.

We cirkelden al wat om Amersfoort heen, maar uiteindelijk zijn we daar dan in maart 2015 geland. Ik wil graag in deze stadswijk iets laten horen en zien van God, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Dat doe ik door kerkdiensten te leiden in De Lichtkring, maar ook door gesprek en ontmoeting. Om daaraan deel te nemen of om dat gesprek te hebben hoef je geen lid van de kerk te zijn! Je kunt mij trouwens ook vinden op Facebook en op Twitter. En zo nu en dan schrijf ik wel eens een blog.

 

Over het logo
Het logo hoort bij de visie die de gemeente in 2015 heeft geformuleerd:  logo - 25jr_delen_lichtkring_goud_uitgelijnd_small

‘Als gemeente Amersfoort – Emiclaer verlangen we er naar om Gods liefde te ONTVANGEN, te BEANTWOORDEN en DOOR te GEVEN aan elkaar én aan mensen in Kattenbroek en Zielhorst, terwijl we UITZIEN naar Zijn terugkomst.’

De vier kernwoorden komen terug in het logo. De cirkel stelt een lichtkring voor. Zo heet ons kerkgebouw maar dit komt ook duidelijk terug in het thema: het willen zijn van een gemeente (een kring) die naar buiten toe werkt (licht geeft). Het kruis in het midden komt uit de lichtkring, het slaat op de uitnodiging om Jezus’ liefde te ervaren en te zien, een uitnodiging naar anderen om ook in/naar de lichtkring te komen. De handen hebben bewust geen vier vingers omdat dit te statisch wordt. De kleur torkoois past bij de uitstraling en inrichting van het kerkgebouw